Strategie českého letectví v 21 bodech:

Hlavní strategický cíl: – zesouladit  se s danou strategii EASA a svědomitě  ji plnit rozklad

Další cíle vedoucí k dosažení hlavního cíle, prosperity odvětví a radosti z toho, co máme všichni rádi tj letectví a létaní

- za následujících 15 let napravit škody po dodalově administrativě rozklad

- dosadit správné lidi do zahraničních leteckých organizací jako je FAI atd

- vytvořit v českém letectví mezi odbornou veřejnosti vysoce synergické prostředí

- vytvořit synergetiku s obyvatelstvem – rostou problémy s hlukem, nízké a nebezpečné létáni atd, lidi si stěžuji, roste odpor proti letectví a nikdo to neřeší, nikdo s nimi nejedna

- podpořit a na světlo vytáhnout lidi s dobrými a kreativními nápady

- vytvořit skutečnou komisi odborníků – PVVLK je plna obchodníku a ne leteckých odborníků

- udržovat spolupráci se státnímu úřady na nejvyšší možné úrovni

- změnit náladu letců z postvazarmovského pesimismu na letecký optimismus

- vyvětrat  “bajzíkův smrad” – agresivitu, vyhrožováni vydíráni mezi piloty. To musí z letecké komunity pryč rozklad

- ochránit piloty a další lidi v letectví před mediálními útoky rozklad

- vlídným, systematickým a opatrným tlakem zajistit na MDČR a  ÚCL výrobu strategie plynoucí z EASA a přizpůsobit se jí

- předběhnout Čínu v kvalitě ceně a schopnosti rychle vyrábět velké série i za cenu, že bychom se měli vrátit zpět do garáží, ze kterých většina českých leteckých firem vyrostla

- dostat se na perspektivní trhy na BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) rozklad

- mít nejlepší  letiště na světě viz tabulka pořadí kvality služeb světových letišť

- mít nejlepší letecké školy na světě, co brání tomu být lepší než Oxford aviation academy?

- mít nejlépe vycvičené piloty a instruktory  GA

- mít nejlepší akrobatickou školu na světě, nelepší akrobatický tým, širokou a omlazenou základnu rozhodčích

- mít nejlépe proškolenou leteckou veřejnost na světě

- připravovat děti pro letectví

- propojit vývoj a akademické prostředí s běžným leteckým životem

- pozvednout odvahu konkurovat – proc ostudně nakupujeme rakouské Rotaxe? Naše letecké a strojařské fabriky nedokážou udělat malý letecky motor?

- vybudovat dokonalý připomínkový systém letectví – feedback